GERİ DÖNÜŞÜM

Dexxon GERİ DÖNÜŞÜM

Şirketimiz her türlü atığın TOPTAN ATIK YÖNETİMİ çerçevesinde yönetmeliklere uygun bir biçimde yönetilmesini ve bertaraf edilmesini sağlar. Toptan atık yönetimi sistemi sayesinde işletmelerden çıkan atıkların mevzuatlara uygun olarak en hızlı ve en etkin şekilde çözümünü sağlamakta, uzmanlık gerektiren bu alanda işletmelerin zaman kaybı önlenmekte olup riskleri ortadan kaldırılmaktadır. Aynı zamanda, ortaya çıkan farklı tipteki atıkların tek elden yönetimi ve bertarafı sağlanmaktadır. Atık Yönetimi şiketimiz tarafından aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak gerçekleştirilmektedir.

Yetkili veya Sorumlu Belirlenmesi

Atık Kaynaklarının Belirlenmesi

Atığın Tanımlanması

Kaynağında Ayrı Toplama

Personel Eğitimi

Atıkların Geri Dönüşümü

Resmi Kayıtların Tutulması