TERMOİZOL (Isı yalıtımı)

Dexxon TERMOİZOL (Isı yalıtımı)

Isı yalıtımı kaplama

Termoizol, akrilik polimerler ve içi boş mikro küreler bazında yapılmış modern ve yenilikçi ısı yalıtım kaplamasıdır. Termoizol, kaplama ve işlem görmüş yüzey tarafından verilen ısı miktarını azaltmanın yanı sıra, teknolojik ekipmanı ve yapıları etkileyen güneş enerjisi veya diğer termal enerji miktarını azaltma problemlerini çözmek için tasarlanmıştır. Bu materyal yaratılırken, içi boş mikro küreciklerin enerji spektrumunun önemli bir bölümünü yansıtma ve saçma özelliğini doğrulayan deneysel ve teorik verilere dayanıldı.

Termoizol, agresif çevresel belirtilere yüksek direnç gösterir (ultraviyole ısınımı, asit-alkali yağışlar vb.). Yalıtılmış yüzeyi, sıcak, soğuk ve hava koşullarının etkilerinden etkili bir şekilde koruyan, güçlü termal olarak yalıtkan, aşınmaya dayanıklı, elastik bir kaplama oluşturur.